کلیات ظاهری

ظاهر و امکانات سامانه تیم تاک با نهایت دقت بصورت کاملاً روان و ساده در استفاده از آن برای کاربران طراحی شده است، در ادامه به توضیح این بخش ها می پردازیم.