اتصالات به سایر اپلیکیشن ها مستقیماً از داخل گروه

شما می توانید در تیم تاک بصورت یکپارچه به راحتی به سایر سرویس های ابری اشتراک گذاری فایل متصل شده و اطلاعات را از آن سرویس ها در داخل گروه های تیم تاک به در هرکجا که باشید به اشتراک بگذارید.

شما می توانید با ورود به حساب کاربری تیم تاک خود به راحتی مستقیماً در مکالمه و یا گروهی که در آن قرار دارید، از سرویس های زیر اطلاعات خود را در تیم تاک به اشتراک بگذارید:

  • Drop Box
  • BOX
  • One Drive
  • Google Drive

قبل از اینکه شما بتوانید از این امکان استفاده نمایید باید اکانت خود را تعریف نمایید. برای این کار و اضافه و تعریف کردن اپلیکیشن جدید ابتدا:

  1. روی علامت "+" کلیک کرده و بر روی “Add From…” سرویس مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

    Integrations
  2. دستور العمل های مربوط به اتصال به سرویس را دنبال نموده و پیش روید و بعد از شناسایی اکانت کاربری شما می توانید به راحتی در تمامی گروه ها و مکالمات خصوصی به این امکان با کلیک بر روی آیکون "+" دسترسی داشته باشید.

    Integrations 2