اتصالات به سایر سرویس ها و اپلیکیشن ها

ارتباطات قلب تعاملات بشری است، این واقعیت در کسب و کار نیز یک حقیقت اجتناب ناپذیر است، بر این اساس تیم تاک بعنوان قلب تعاملات و ارتباطات سازمانی یک شرکت بعنوان یک لایه ارتباطی این امکان را برای کاربران خود فراهم می نماید تا آنها بتوانند از سرویس های معتبر و رایجی که در تبادل اطلاعات، ذخیره آنها و اشتراک گذاری آنها در فضاهای ابری استفاده می نمایند، اطلاعات را بصورت ایکپارچه بر بستر تیم تاک اضافه نموده و با بقیه به اشتراک بگذارند